اخبار و رویدادها

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با درخشش مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان شد

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با درخشش مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان شد

تیم تنیس روی میز واحد تهران مرکزی با درخشش علی اکبر زندی، مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت و عنوان فنی ترین بازیکن مسابقات را به خود اختصاص داد.

ادامه مطلب