اخبار روابط عمومی - آرشیو

طهرانچی در بازدید از واحد پردیس تاکید کرد:لزوم همکاری و تعامل دانشگاه آزاد اسلامی و پارک فناوری پردیس

طهرانچی در بازدید از واحد پردیس تاکید کرد:لزوم همکاری و تعامل دانشگاه آزاد اسلامی و پارک فناوری پردیس

دکترمحمد مهدی طهرانچی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در بازدید از دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس و پارک فناوری این شهرستان خواستار همکاری و تعامل بیشتر این واحد دانشگاهی با پارک فناوری شهرستان پردیس شد.

ادامه مطلب
برگزاری مراسم ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) در واحد تهران مرکزی

برگزاری مراسم ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) در واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی و اداره دانشجویی و فرهنگی مجتمع پیامبر اعظم(ص) و دانشکده های تابعه و با همکاری و مشارکت کانون فرهنگی اجتماعی سفیر مراسم جشن ولادت باسعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست تخصصی فرهنگی« راههای ایجاد محبت پایدار در خانواده » در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری نشست تخصصی فرهنگی« راههای ایجاد محبت پایدار در خانواده » در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

به همت اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی نشست تخصصی فرهنگی تحت عنوان « راههای ایجاد محبت پایدار در خانواده» برگزار شد.

ادامه مطلب