اخبار روابط عمومی - آرشیو

طهرانچی: باید در سرعت علمی  کشور موثر باشیم

طهرانچی: باید در سرعت علمی کشور موثر باشیم

در اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مطرح شد: در آموزش عالی به برنامه علمی نیاز داریم نه برنامه صرفا آموزشی / قطب بندی تخصصی همراه با ماموریت محوری را در دستور کار خود قرار دادیم.

ادامه مطلب
طهرانچی: باید در سرعت علمی  کشور موثر باشیم

طهرانچی: باید در سرعت علمی کشور موثر باشیم

در اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مطرح شد: در آموزش عالی به برنامه علمی نیاز داریم نه برنامه صرفا آموزشی / قطب بندی تخصصی همراه با ماموریت محوری را در دستور کار خود قرار دادیم.

ادامه مطلب
طهرانچی: از گذشته پند گیریم دولتی سازی راه حل کیفی سازی دانشگاه نیست، راه حل کیفی سازی کارآمد سازی است
در مراسم افتتاحیه دوره‌های دانش افزایی ویژه استادان مطرح شد

طهرانچی: از گذشته پند گیریم دولتی سازی راه حل کیفی سازی دانشگاه نیست، راه حل کیفی سازی کارآمد سازی است

مراسم افتتاحیه دوره‌های دانش افزایی ویژه استادان با حضور محمدمهدی طهرانچی، عضو هیات امنا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و به همت مرکز هم اندیشی و باشگاه پژوهشگران واحد تهران مرکزی در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب