اخبار روابط عمومی - آرشیو

حسين زاده لطفي در مراسم بزرگداشت روز معلم: روز معلم فرصتي براي قدرشناسي از سنگربانان عرصه ي تعليم و تربيت است

فرهادحسين زاده لطفي رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در مراسم نكو داشت مقام شامخ استاد و روز معلم گفت : روز معلم فرصتي است براي قدر شناسي از سنگربانان عرصه ي تعليم وتربيت و ما امروز گردهم آمديم تاازخدمات ارزشمند استادان تلاشگراين واحدبزرگ دانشگاهي تجليل به عمل آوريم .

ادامه مطلب

معاون دانشجويي واحدتهران مركزي : راه اندازي اتاق فكر دانشجويي در واحدتهران مركزي

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي نخستين كارگاه آموزشي، تخصصي ارتقاءكيفيت را با هدف تبيين راهكارهاي جديد در حوزه معاونت دانشجويي واحدتهران مركزي برگزاركرد.

ادامه مطلب

انتصاب سرپرست دانشكده فني ومهندسي دردانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي

درحكمي ازسوي دكتر فرهادحسين زاده لطفي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي،دكترحسين ترابيان به عنوان سرپرست دانشكده فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي منصوب شد.

ادامه مطلب

پيام تبريك سرپرست واحد تهران مركزي به مناسبت گراميداشت هفته معلم و مقام شامخ استاد

دكتر حسين زاده لطفي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با گراميداشت ياد وخاطره استاد شهيد مرتضي مطهري و تبريك هفته معلم، از تلاشهاي ارزنده استادان واحد تهران مركزي قدرداني كرد.

ادامه مطلب

برگزاري همايش تحكيم بنيان خانواده در واحد تهران مركزي/ تجليل از 50 دانشجوي ممتاز شاهد وايثارگر

همايش تحكيم بنيان خانواده با هدف تبيين الويت ها در خانواده با حضور سرپرست واحد تهران مركزي وجمع كثيري از كاركنان بسيجي ودانشجويان ممتاز شاهد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد.

ادامه مطلب

انتصاب سرپرست دانشكده علوم سياسي دردانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي

درحكمي ازسوي دكتر فرهادحسين زاده لطفي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي،دكترمرتضي محمودي به عنوان سرپرست دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي منصوب شد.

ادامه مطلب