اخبار روابط عمومی - آرشیو

تهران مركزي ها در مشهد مقدس

درپي تصويب چند ماهه گذشته ي شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي جمع كثيري از كاركنان خدوم اين واحددانشگاهي به مشهد مقدس سفركردند

ادامه مطلب

رييس واحدتهران مركزي:راه اندازي صداي مشاور حوزه و دانشگاه در تهران مركزي

دكتر فردوس حاجيان رييس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي در شوراي فرهنگي اين دانشگاه با تاكيد بر گسترش تعامل حوزه و دانشگاه ،تصويب راه اندازي "صداي مشاور حوزه و دانشگاه"را اعلام كرد.

ادامه مطلب

رييس تهران مركزي :آرزوي ديرينه دانشگاه آزادتهران مركزي برآورده شد /ذات هنر، بشر را به سوي فرهنگ صلح سوق مي دهد

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در جمع اصحاب رسانه، اساتيد و دانشجويان دانشكده هنر و معماري ضمن ابراز خرسندي از تصويب دو رشته تئاتر و فلسفه هنر در شوراي عالي گسترش دانشگاه آزاد اسلامي ايران در مقطع دكتري گفت: نگاه فلسفي فرصت تزريق روح فلسفه را به ذات هنر فراهم مي كند .

ادامه مطلب

پيام تبريك رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد به دانشجويان و دانشگاهيان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي به عنوان بزرگترين دانشگاه خاورميانه در هنگامه ي شروع كار دولت تدبير و اميد به شعار اعتدال در سياست، اميد در اجتماع و تدبير در اقتصاد توجه داشته و با تمام توان براي خلق حماسه ي اقتصادي در حوزه هاي نظريه پردازي به سمت آرمان هاي ترسيم شده ي مقام معظم رهبري حركت مي كند

ادامه مطلب