اخبار روابط عمومی - آرشیو

دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي ميزبان بيش از17هزار داوطلب آزمون كارداني به كارشناسي و فني حرفه اي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم

همگام با سراسر كشور دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي نيز ميزبان داوطلبان دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته و فني حرفه اي سال 91 دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بوده است.

ادامه مطلب