اخبار روابط عمومی - آرشیو

اين طنين صداي عمو فردوس است:

از ميليونها جوان ايراني تشكر مي كنم . شما كه روز سه شنبه 27تيرماه 91 روز بدون مرغ و گوشت را پشت سر گذاشتيد، شما كه با معلم برگزيده سازمان ملل متحد همصدا شده ايد ، صداي شما بر تمام جهان طنين افكند، صداي ميليونها جوان ايراني با بصيرت كه گمنامي سايت هاي خبري و اطلاع رساني شان با حمايت از قشر آسيب پذير اجتماع ، رنج كشيده گان و پابرهنه گان معروف و مشهور شد.

ادامه مطلب

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در ديدار صميمانه با والدين دانشجويان عنوان كرد: دانشگاه بايد در راستاي توليد علم و اشتغال گام بردارد

فردوس حاجيان رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در ديدار صميمانه با جمعي از والدين و همراهان داوطلبان آزمون پزشكي و كارداني دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دانشگاه بايد راستاي توليد علم و اشتغال گام بردارد.

ادامه مطلب

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي :بنيانگذار رشته تئاتر در دانشگاه آزاد اسلامي استاد حميد سمندريان در يادها جاودانه شد

فردوس حاجيان رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در مراسم تشييع پدر تئاتر ايران ضمن گراميداشت ياد و خاطره آن عزيز تصريح كرد: بنيانگذار رشته تئاتر در دانشگاه آزاد اسلامي استاد حميد سمندريان در يادها جاودانه شد.

ادامه مطلب

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در نخستين جلسه اتاق فكر واحدتهران مركزي:اتاق فكر ابزار تحقق توسعه پايدار است

فردوس حاجيان رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي پس از شناسايي چالش ها ،نقاط ضعف و قوت و مسائل جاري دانشگاه در هفتادمين روز از حضورش در دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي با تكيه بر خرد جمعي كه بيانگر اعتقاد به مديريت مشاركتي است نخستين "اتاق فكر" را با حضور اعضاء هيئت علمي و متخصصان رشته گرايشهاي مختلف واحدتهران مركزي برگزار كرد.

ادامه مطلب

فردوس حاجيان رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در حمايت از دولت و معيشت مردم سه شنبه را براي دانشگاهيان روز بدون مرغ اعلام كرد

در پي انتشار خبر افزايش قيمت گوشت مرغ در روزهاي گذشته فردوس حاجيان جانباز شيميايي 50درصد 8سال دفاع مقدس رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي اعلام كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي به حمايت از دولت و معيشت مردم ، از مصرف گوشت و مرغ به علت گراني در روز سه شنبه 27تيرماه سال جاري به صورت نمادين خودداري مي كند.

ادامه مطلب

رسيدگي چهره به چهره مشكلات و در خواست هاي جمعي از دانشجويان توسط رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

فردوس حاجيان رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در شصت و شمين روز كاري اش در اقدامي غافلگيرانه در راستاي تكريم ارباب رجوع با مستقر شدن در محل ورودي ساختمان ستادي واحدتهران مركزي به درخواست ها و مشكلات حدود 40 نفر از مراجعين رسيدگي كرد.

ادامه مطلب

رئيس منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار با هيئت رئيسه واحدتهران مركزي: - تشكيل كارگروه ها و ديدارهاي دوره اي در واحد هاي منطقه 8 - توجه ويژه به معيشت كاركنان و استادان و دانشجويان

دكتر صمد مومن باالله رئيس منطقه 8 دانشگاه آزاداسلامي در نخستين ديدار دوره اي خود از واحدهاي منطقه 8 در جمع هيئت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با تاكيدبر اجراي سياست هاي كلان دكتر فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در واحدهاي دانشگاهي منطقه تصريح كرد: تشكيل كار گروهها و ديدارهاي دوره اي با هيئت رئيسه واحدها ي منطقه 8 از مهمترين برنامه هاي ما در منطقه مي باشد.

ادامه مطلب