اخبار روابط عمومی - آرشیو

تاليف كتاب توسط عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

كتاب ژئومورفولوژي ،شهر و برنامه ريزي شهري عنوان كتابي است كه توسط دكتر محمدرضا اصغري مقدم عضو هيات علمي گروه آموزشي جغرافيا و مدير كل امور فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي تاليف شد.

ادامه مطلب

امروزدكترفردوس حاجيان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي باآيت الله سيد محمد خامنه اي رئيس بنياد حكمت اسلامي صدراديداركرد

دكترفردوس حاجيان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي امروزدر ديدار باآيت الله سيد محمد خامنه اي رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا واعضاي گروه فلسفه وكودك گفت:دردوره مديريت جديد دانشگاه باحمايت هاي دكترفرهاددانشجوحكمت عملي وسبك زندگي برمبناي تمدن وفرهنگ اسلامي وايراني راازطريق دانشگاه درجامعه نهادينه مي كنيم

ادامه مطلب

دبيركل شبكه ي زنان دانشمند مسلمان جهان در نخستين همايش زينب كبري(س) پرچمدار حجاب وعترت دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي:

دكترطيبه ماهرو زاده مدير كل شبكه زنان دانشمند مسلمان جهان در همايش بزرگ زينب كبري(س) پرچمدار حجاب وعترت دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي در سخناني اظهار داشت: مهندسي فرهنگي وتوجه به مقوله ي فرهنگ وعترت در دوره جديد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي كاملا محسوس است.

ادامه مطلب

رييس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي در نخستين همايش بزرگ حجاب وعترت: زنان ايراني فخر فاخر زنان جهان هستند

دكتر فردوس حاجيان رييس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي،در همايش بزرگ حجاب و عترت با بيان اينكه زينب كبري(س) پرچمدار اصلي عاشورا وحجاب و عترت است تصريح كرد زنان ايراني فخر فاخر زنان جهان هستند.

ادامه مطلب

دكتر فردوس حاجيان رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي طي گفتگويي اعلام كرد: همايش بزرگ حجاب و عترت روز دوشنبه مورخ 18 دي ماه 91 از ساعت 30/8 الي00/12 در مجتمع وليعصر(عج) برگزار مي شود

فردوس حاجيان رييس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي طي گفتگويي با اعلام اين خبر خاطر نشان كرد: اين همايش بزرگ با تيتر زينب كبري(س) پرچمدار حجاب و عترت و با پي تيتر «حجاب دانشجويي از شناخت تا باور و از باور تا عمل» با حضور جمعي از دانش پژوهان و فرهيختگان برگزار مي شود.

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي برگزار مي كند:نخستين همايش زينب كبري(س) پرچمدار حجاب و عترت (حجاب دانشجويي از شناخت تا باور از باور تا عمل)

نخستين همايش زينب كبري(س) پرچمدار حجاب و عترت با رويكرد (حجاب دانشجويي از شناخت تا باور از باور تا عمل) روز دوشنبه 18دي ماه سال جاري در تالار همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي(شهيد باكري) برگزار مي شود.

ادامه مطلب

فردوس حاجيان يار ديرين دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي به عنوان عضو اصلي هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران انتخاب شد

دكتر فردوس حاجيان رييس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي و دكتر شمس رييس واحد تهران جنوب در انتخابات هيئت امناي استان تهران با راي قاطع روساي واحدها به عنوان اعضاي اصلي هيئت امناء استان تهران انتخاب شدند.

ادامه مطلب

كسب مقام اول توسط تيم بتن تيتان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي كسب مقام اول توسط تيم بتن تيتان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

تيم بتن تيتان دانشكده ي فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي در مسابقات دانشجويي بين المللي بتنACI( شاخه ي ايران) موفق به كسب مقام اول شد.

ادامه مطلب