اخبار روابط عمومی - آرشیو

بازديد هيات نظارت و ارزشيابي فرهنگي از حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مركزي

برابر دستورالعمل نظارت و ارزشيابي واحدهاي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي ،تيم نظارت و ارزشيابي منطقه 8دانشگاه آزاداسلامي از حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي بازديد بعمل آوردند.

ادامه مطلب

دومين همايش منطقه اي مهندسي برق، الكترونيك ، فناوري اطلاعات و آينده فرا روي آن و اولين اجلاس انجمن هاي علمي،ادبي و هنري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد

دومين همايش منطقه اي مهندسي برق، الكترونيك ، فناوري اطلاعات و آينده فرا روي آن و اولين اجلاس انجمن هاي علمي ،ادبي و هنري در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد.

ادامه مطلب

با همكاري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همايش حقوق شهروندي در ايران 1404 در دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي برگزار شد

همايش حقوق شهروندي در ايران 1404با همكاري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام وبه ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزارشد.

ادامه مطلب

تيم بتن دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي در مسابقاتICIكشور به مقام سوم دست يافت

تيم بتن دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي توانست در رشته جذب آب كوتاه مدت و مقاومت ويژه الكتريكي بتن به صورت همزمان به مقام سوم مسابقاتICI كشور دست يابد.

ادامه مطلب

پيام دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به هما يش حقوق شهروندي در ايران 1404

همايش حقوق شهروندي در ايران 1404با همكاري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام وبه ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با قرائت پيام دكتر عبدا...جاسبي رئيس دانشگاه آزاداسلامي آغازشد.

ادامه مطلب

اختراع دستگاه درازونشست معلق و آبي توسط دانشجوي دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي

ساخت دستگاه دراز و نشست معلق و ساخت دستگاه دراز و نشست آبي دو اختراع حسين اسكندرزاده دانشجوي رشته مكانيك دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي مي باشد كه در سازمان ثبت اسناد كشور به ثبت رسيده است.

ادامه مطلب