اخبار روابط عمومی - آرشیو

پذيرش مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در كنفرانس بين المللي Euroview در كشور آلمان

بررسي منابع تداخل و تكنيك هاي كاهش آن در سيستم هاي مخابراتي ليزر فضاي آزاد عنوان مقاله افشين جوشش دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در كنفرانس بين المللي Euroview در كشور آلمان پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله مدير آموزش دانشكده مديريت واحد تهران مركزي در دومين همايش بين المللي همگرايي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي

كشورهاي اسلامي حوزه خليج فارس-از واگرايي تا همگرايي عنوان مقاله كيانوش حقدوست مدير آموزش دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در دومين همايش بين المللي همگرايي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي پذيرفته شد.

ادامه مطلب

معاون پژوهشي واحد تهران مركزي:- پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي به نحو مطلوب مديريت مي شود -دستاوردهاي پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است

دكتر عبدا...برادران معاون پژوهشي واحد تهران مركزي و رئيس شوراي پژوهشي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي در آستانه برگزاري دومين نشست روساي شوراي پژوهشي مناطق 16 گانه در سال جاري با بيان اينكه در سالهاي اخير پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي رشد چشمگيري داشته است اظهار داشت:جهت گيري ها،سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و درازمدت موجبات هدفمند سازي و در نتيجه انسجام و ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي شده است.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در كنفرانس بين المللي تحقيقات مهندسي نرم افزار در كشور آمريكا

ارائه روشي نوين در مديريت آزمون نرم افزار مبتني بر چارچوبISTQB عنوان مقاله دكتر رامين نصيري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در كنفرانس بين المللي تحقيقات مهندسي نرم افزار در كشور آمريكا پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در اولين كنفرانس بين المللي روان شناسي بومي و فرهنگي كشور اندونزي

بررسي نگرش هاي نا كار آمد و مسئوليت پذيري در افراد ايراني با اختلال اضطرابيOCD عنوان مقاله آمنه دقيقي خداشهري دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در اولين كنفرانس بين المللي روان شناسي بومي و فرهنگي كشور اندونزي پذيرفته شد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد ا سلامي در كنفرانس بين المللي كشور آمريكا

كنترل و راه حل براي استاندارد وايمكس 802.16 IEEE عنوان مقاله مرتضي نبي پور دانشجوي رشته كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در كنفرانس بين المللي نرم افزار ، تكنولوژي و مهندسي با رتبه IEEE در كشور آمريكا پذيرفته شد

ادامه مطلب