اخبار روابط عمومی - آرشیو

پذيرش مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در همايش ملي مشكلات اضطرابي كودكان و نوجوانان

«بررسي و مقايسه نگرش هاي نا كار آمد و مسئوليت پذيري در بيماران با اختلال اضطرابي OCD و افراد بهنجار» عنوان مقاله اي است كه توسط آمنه دقيقي خدا شهري عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي در همايش اختلالات اضطرابي كودكان و نوجوانان كه به ميزباني دانشگاه آزاد واحد كرج برگزار شده بود پذيرفته شد

ادامه مطلب

دعوت از عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در كنگره مخترعينMinnesota آمريكا

كنگره مخترعينMinnesota آمريكا از هادي اميدي نسب مخترع جوان ايراني و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي جهت حضور در جشنواره سالانه مخترعين آمريكا دعوت بعمل آورد.

ادامه مطلب