اخبار روابط عمومی - آرشیو

با حضور پروفسور علي اكبرجلالي:همايش منطقه اي مهندسي برق الكترونيكITوآينده فراروي آن در دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي برگزار شد

به همت انجمن علمي برق دانشگاه آزاداسلامي واحدتهران مركزي،اولين همايش منطقه اي مهندسي برق الكترونيكITوآينده فراروي آن با حضور پروفسور علي اكبرجلالي برگزارشد.

ادامه مطلب

كسب رتبه سوم توسط تيم خودروي سوراناي واحدتهران مركزي در مرحله اول مسابقات ملي طراحي و ساخت خودروي الكتريك وهيبريدي كشور

تيم خودروي سوراناي دانشكده فني و مهندسي واحدتهران مركزي توانست رتبه سوم را در بخش طراحي اجزاء در مرحله اول مسابقات ملي طراحي و ساخت خودروي الكتريك و هيبريدي كشور بدست آورد.

ادامه مطلب

چاپ مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در مجله ISI

يك مقسم توان دو بانده جديد با استفاده از خطوط انتقال تزويج شده مايكرو استريپ عنوان مقاله علي رضا حاضري داشجوي رشته برق-الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشدكه در مجله MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS به چاپ رسيد.

ادامه مطلب