اخبار روابط عمومی - آرشیو

پذيرش مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي فن آوري در مهندسي عمران2011 در كشور هندوستان

بررسي استهلاك انرژي در سرريزهاي پلكاني مجهز به پله هاي تواما شيب دار و آستانه دار عنوان مقاله اميرمسعود حامدي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته عمران –آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه در كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي فن آوري در مهندسي عمران2011 در كشور هندوستان پذيرفته شد.

ادامه مطلب

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در نشست خبري اولين كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و مديريت گردشگري :واحد تهران مركزي از جمله دانشگاههاي رقابت پذير در كشور است

دكتر فريدون رهنماي رودپشتي معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در اولين نشست خبري نخستين كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و مديريت گردشگري كه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد با بيان اينكه پتانسيل دانشگاه آزاد اسلامي بسيار بالاست اظهار داشت:واحد تهران مركزي ازجمله دانشگاههاي رقابت پذير در دانشگاههاست.

ادامه مطلب

چهارمين شماره فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات حقوقي آزاد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي به چاپ رسيد

تحقيقات حقوقي آزاد عنوان فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي است كه به مدير مسئولي دكتر صادق سليمي و سردبيري دكتر بهشيد ارفع نيا به رشته تحرير درآمد.

ادامه مطلب

چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در همايش ملي توسعه شهري

پايداري اكولوژيك در شهرهاي ناحيه مركزي ايران عنوان مقاله الهام كشكري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته شهرسازي و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد كه در همايش ملي توسعه شهري پذيرفته شد.

ادامه مطلب

چاپ مقاله دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در مجلهCurrent Applied Physice

كارآيي روش تبديل ديفرانسيلي براي نوسانگر غيرخطي:مقايسه با روش هاي VIM وhpm عنوان مقاله مصطفي متولي دانشجوي رشته مهندسي مكانيك گرايش سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد كه 23دسامبر2010درمجلهCurrent Applied Physice با رتبه ISI پذيرفته و به چاپ رسيد.

ادامه مطلب

پذيرش و چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي در همايش ملي منظر شهري

برنامه¬ريزي ترنسكت، رهيافتي در مطالعه مورفولوژي شهري عنوان مقاله الهام كشكري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد –رشته طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي مي باشد كه در همايش ملي منظر شهري پذيرفته و به چاپ رسيد.

ادامه مطلب

پذيرش مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در اولين كنفرانس ملي سازه زلزله و ژئوتكنيك

تاثير صلبيت پوسته بر عملكرد ديوار خاك مسلح ژئوسينتكي عنوان مقاله دكتر مهدي سياوش نيا عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشدكه در اولين كنفرانس ملي سازه زلزله و ژئوتكنيك كه در بابلسر برگزار شده است پذيرفته شد.

ادامه مطلب