بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از پژوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک واحد تهران مرکزی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۱۴۶۸۴ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۵۷
بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از پژوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: بازدیددکتر سید محمودرضا آقامیریپزوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک