واحد تهران مرکزی برگزار شد : سخنرانی علمی با عنوان« بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها»

۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۳ کد : ۱۱۷۴۸ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۳۰۹

 

 

سخنرانی علمی با  عنوان  « بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها » با حضورچشمگیر دانشجویان در واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد وحسابداری در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان و همزمان با آغاز هفته پژوهش اقدام به برگزاری سلسله سخنرانی های علمی نموده است به همین منظور سخنرانی توسط دکتر علی اسمعیل زاده رئیس دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی در خصوص « بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها   » با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در سالن اجتماعت دانشکده اقتصاد و حسابداری برگزار شد.

اسمعیل زاده در سخنان خود اظهار داشت : بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها  فعالیت به مجموعه اقدامات تعریف شده در کسب و کار می باشد که با انجام هر کاری ،منابعی هم مصرف می شوند . فعالیت یک حرکت خاص ، اقدام و انجام کاری در سازمان است بنابراین وقتی منابعی مصرف می شوند هزینه ایجاد می شودو بهای تمام شده محصولات با خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد چون هزینه ها به عنوان منبع اصلی خروج منابع می باشند. حسابداری مبتنی بر فعالیت یک نظام اطلاعاتی است که فعالیت ها ، هزینه ها، ویژگی های فعالیت و در آمد واحد هر مرکز هزینه یابی گروهی از کارکنان را در یک سازمان تعیین و گزارش می کند.

رئیس دانشکده اقتصاد وحسابداری در سخنان خود بیان داشت: سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائیهای آن این روش تا اواخر دهه 80 در بسیاری از سازمان ها انجام می شد ولی چون اطلاعات دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات به تصمیم گیرندگان نمی داد و بلکه با ارائه اطلاعات نادرست باعث گمراهی مدیران می شد

وی در سخنان خود ادامه داد: سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت ایجاد تغییرات نوین در دنیا ،تکنولوژی های مدرن و سیستم های اطلاعاتی هوشمند و مکانیزم های عملیاتی انتخاب بهترین روش هزینه یابی در سیستم های پیجیده و غیر معمول خدماتی و تولیدی از بین بردن و کاهش انحرافات هزینه ها در سیستم های سنتی رخ می داد وی همچنین در خصوص مدیریت بر مبانی فعالیت گفت : پاسخ گویی به نیاز مشتریان با حداقل استفاده از منابع سازمان ،بودجه ریزی سنتی و گزارشهای مقایسه ای در این روش هزینه  ها را بر حسب حوزه های مسئولیت (دوایر ) تفکیک می نمایند ومراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،معکوس هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. 

 

 

 

 


نظر شما :