انعقاد تفاهم نامه همکاری واحد تهران مرکزی وفدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۴ کد : ۱۱۲۸۴ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۵۹
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی وفدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
 
به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی این تفاهم نامه در نشست مشترک دو طرف، توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به امضاءرسید.
  در این تفاهم نامه مواردی از قبیل:همکاری در آموزش ورزشکاران، مربیان، سرپرستان ورزشی وپزشکان دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه های مختلف درمان، بهداشت، تغذیه از طریق نیازسنجی آموزشی،معرفی و مدرسین وارائه طرح درس تخصصی – فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه فدراسیون مشتمل بر بیش از۸۰۰۰ جلد کتب تخصصی فیزیکی و دیجیتالی و نرم افزارهای چند رسانه ای – ایجاد کد اختصاصی جهت ورزشکاران تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی در صدور کارت خدمات درمانی (بیمه ورزشی) و... – همکاری دربرنامه های آموزشی اعم از آموزش دانشجویان و مدرسین و برگزاری همایش های مرتبط صدور بخشنامه و دستورالعمل از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – درج برنامه های مشترک در تقویم ورزشی سالیانه دانشگاه آزاد اسلامی – امکان استفاده کارشناسان فدراسیون و هیئت های پزشکی ورزشی از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای تابعه در راستای فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی وآموزشی و... از محورهای همکاری دو طرف در این تفاهم نامه به شمار می آید.انتهای پیام/ع
 
 
۱۳۹۳/۰۴/۱۰

نظر شما :