تيم SBTM دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در اولين دوره مسابقات ملي پل فولادي موفق به كسب مقام شد

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۸۷۷ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۳۲۴
تيم SBTM دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در اولين دوره مسابقات ملي پل فولادي به راهنمايي دكتر شهريار طاووسي عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي واحدتهران مركزي موفق به كسب مقام شد.
 به گزارش روابط عمومي واحدتهران مركزي،حميدرضا وشاقيان، برنا زريابي،اميرسامان عبدا... زاده نصيري ،علي مرزوقي ، محمد جواديان و سجاد عابديني از اعضاء تيم SBTM دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي مي باشند كه به راهنمايي دكتر شهريار طاووسي توانستند در اولين دوره مسابقات ملي پل فولادي در بخش سبكتريت پل( عنوان چهارم) و در بخش سخترين و راندمان (عنوان يازدهم )و در بخش زمان مونتاژ( عنوان نهم) را بدست آورند.
خبرنگار: فرزانه كندلويي
 

نظر شما :