مدير گروه زبان ادب فارسي سازمان پژوهش و برنامه ريري درسي كشور: درگاه ورود به دنياي علوم ديگر زبان ماست(در اولين نشست همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي و سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي كشور)

۱۸ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۸۶۱ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۲۸۳
دكتر فريدون اكبري شلدره مدير گروه زبان ادب فارسي سازمان پژوهش و برنامه ريري درسي وعضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي كشور با بيان اينكه چيزي كه در ذهن اتفاق مي افتد بايد در پهنه عمل ظهور پيدا كند گفت:"درگاه ورود به دنياي علوم ديگر زبان ماست."
 

   به گزارش روابط عمومي واحد تهران مركزي،دكتر فريدون اكبري عضو فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي كشور در اولين جلسه مشترك دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي وسازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي كشور در سخناني با تاكيد بر اينكه گل مايه هاي ديني و و فرهنگ اصيل ايراني دو آبشخور زلال و گواراي زبان فارسي است گفت: جام جوهر هر ايراني زبان فارسي است .

   وي با بيان اينكه آموزش زبان فارسي توسط پيشينيان ما با دو اصل "ادب درس "و "ادب نفس "همراه بود تصريح كرد: امروزه" ادب نفس "در دانشگاههاي ما جايگاهي ندارد و در اين زمينه عقب مانده ايم.  اكبري افزود: در سازمان پژوهش بر 4محور:پژوهش،تدوين-تاليف،آموزش و نوآوري هاي روشي گام بر مي داريم  و باورمان اين است كه زبان و ادبيات فارسي محملي براي انتقال دو گل مايه اي است كه از پيشينيان داريم كه امروز كمرنگ شده است.

   وي اظهار داشت: شاكله وجودي هر اهل زبان، خشت وجودي شخصيت افراد در كتابهاي آموزش و پرورش12 سال اول تحصيل است.

   عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي با اشاره به اينكه آموزش زبان آموزشي مبتي بر يافته ها و نگرش هاست افزود: ما در حوزه زباني بين آموزش زبان فارسي و آموزش ادب فارسي مرز قائل هستيم. وي گفت: "زبان" براي خود هنجارهاي آموزشي و روشي دارد و " ادبيات" نيز براي خود پهناي بيكراني دارد.

   اكبري با تاكيد بر ضرورت شناسايي صاحبنظران و متخصصان موضوعي در سطح دانشگاهي و غير دانشگاهي گفت: امروزه كتابهاي ما در كشورهاي فرامرزي كه به زبان فارسي گويش دارند مورد استفاده قرار مي گيرد و شناسايي افراد متخصص و صاحبنظر و قابليت حضور و بهره گيري از كارمايه هاي اين افراد در آموزش نيروي انساني براي كشورهايي مانند : هند ،افغانستان و... كه زبان فارسي دارند يكي از عملكردها و تجربه هاي ما در سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي كشور است.

  وي با پيشنهاد ايجاد "رشته مهارت هاي خوانداري و نوشتاري"در دانشگاهها كه از سوي محقق برگزيده يونسكو فردوس حاجيان مطرح شدگفت: تلاش در آموزش زبان فارسي و روشها در كشور از وظايف ماست و تحقق آموزش زبان فارسي با نگاه علمي با ايجاد رشته گرايش هاي مربوط به آموزش زبان فارسي  در دانشگاهها و دانشكده هاي ادبيات كشور امكان پذير است.

بر اساس اين گزارش، فردوس حاجيان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي در اين نشست با تاسي از سخنان رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه اي مبني بر اينكه" در راه پيشرفت توقف ممنوع" گفت: خلاقيت و سازندگي جامعه را از جمود و سكون فكري خارج مي كند.

                                                                                                     

  

 

 

 

حاجيان با تاكيد بر اينكه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي جدا ازهم نيستنداظهار داشت:آموزش و پرورش بستري است براي دانشگاهها و دانشگاهها محلي هستند  براي پرورش و حضور مثمر ثمر افراد در جامعه.

 بنيان گزار مكتب نوين آموزش و برنامه ي خاطره انگيز شهرك الفبا در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه همه موفقيت ام در عرصه آموزش از "شهرك الفبا" آغاز شد گفت: آموزش پژوهي با شور ،شعف و اشتياق همراه است.

   سرپرست واحدتهران مركزي با تاكيد برمطالعات بين رشته اي در دانشگاهها تصريح كرد: در راستاي جذب معلمان كه در كتابهاي درسي نقش مهمي دارند ايجاد دو رشته "مهارت هاي خوانداري و نوشتاري" در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها ضروري است.

   وي با اشاره به اينكه مسئولين و مديران در برابر فرزندان اين مرز و بوم مسئول هستند افزود: در رنسانس معاصر،با عطر پژوهش پيكره دانشگاه را از جمود و سكون به حركت در مي آوريم .حاجيان اظهار داشت: با شناسايي صاحبان خرد و انديشه،متخصصان و پژوهشگران  گامهايي بر ميداريم تا  باعث مثمر ثمر بودن براي آيندگان باشد.

   فردوس حاجيان دارنده نشان يونسكو و مدال خوارزمي با تاسي از سخن رهبر انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي مبني بر اينكه"خودشيفتگي ما را از هدف باز مي دارد"تصريح كرد: مراقب باشيم غار پژوهش موجب عزلت ،گوشه گيري و خودشيفتگي مان نشود بلكه عطر حضور پژوهشگران موجب نوآوري در جامعه شود.

   حاجيان با تاكيد بر بيداري تنبلي هاي ذهني در دانشگاه گفت: در مديريت جديد تثبيت استادان و مديران ،تثبيت فرديتشان نيست بلكه تثبيت ارزشها و تقواي حضورشان در عرصه ارزش و پژوهش است. وي تاكيد كرد: استادان بايد با عملكردشان معرفت وجود انسانها را پرورش دهند.

      اين گزارش حاكي است،دكتر حسين قاسم پور عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي در اين نشست با بيان اينكه فعاليت هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي در سطح ملي و فراملي است گفت: مطالعات تطبيقي و فعاليت هاي اين سازمان محدود به يك شهر و استان نمي باشد.

 قاسم پور با تاكيد برتاسيس "دانشكده برنامه ريزي درسي" در دانشگاهها گفت:برخي رشته هاي دانشگاهي هيچ كاربردي در جامعه و به ويژه درحوزه تعليم و تربيت ندارند و تاسيس "دانشكده برنامه ريزي درسي با 25رشته گرايش مربوط به آن "در دانشگاه ضروري است.

   وي ،ايجادپل ارتباطي بين قرآن وآموزش زبان فارسي،گسترش آموزش زبان فارسي در نهضت سواد آموزي،مطالعات تطبيقي و كشف آخرين يافته هاي آموزشي زبان ،تدوين مجموعه هاي آموزشي براي دانش آموزان غير ايراني و... را از جمله فعاليت هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي در سالهاي گذشته خواند.

 در بخشهاي ديگر اين نشست، معاون پژوهش و فناوري واحدتهران مركزي آمادگي خود را در تصويب و راه اندازي مجلات تخصصي و بهره گيري آن در وب سايت دو زبانه دانشگاه اعلام داشت . دكتر محمد اكوان رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني واحدتهران مركزي و همچنين رئيس كميته تحصيلات تكميلي دكتري علوم قرآن و حديث واحدتهران مركزي گزارشي كوتاه از روند امور پژوهشي و آموزشي در دانشكده ادبيات و علوم انساني واحدتهران مركزي ارائه دادند.

 گفتني است؛از نتايج اولين نشست دانشكده ادبيات و علوم انساني واحدتهران مركزي و سازمان پژوهش و برنامه ريزي كشور مي توان به:تاسيسس دانشكده برنامه ريزي درسي ،ايجاد رشته "مهارتهاي خوانداري و نوشتاري"در

 

 

 

 

 

 

مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، تغييركتابهاي ادبيات و علوم انساني در نظام جديد،ايجاد رشته هاي تحصيلي جديد درحوزه روشهاي تدريس زبان فارسي دردانشگاه ،ايجاد رشته هاي تحصيلي جديددرحوزه علوم قرآني و اسلامي، گسترش فصلنامه هاي تخصصي علمي پژوهشي در دانشكده ادبيات و علوم انساني اشاره كرد. كه همه اين طرح هاي پژوهشي و آموزشي پيشنهاد مديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي است.


نظر شما :