هفتمين شماره فصلنامه جغرافيا در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي منتشر شد

۲۶ فروردین ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۵۴۸ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۳۰۴
ششمين و هفتمين شماره فصلنامه جغرافيا در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي واحد تهران مركزي ،فصلنامه جغرافيا با مدير مسئولي دكتر محمد اكوان و سردبيري دكتر محمد رضا اصغري مقدم به چاپ رسيد.از جمله مطالب ارائه شده در اين فصلنامه مي توان به:بررسي بارندگي سواحل جنوبي درياي خزر در طي سالهاي 2005-1960،بررسي و ارزيابي مدل هاي ارزش اطلاعاتي وIndex Overlayدر پهنه بندي زمين لغزش،بررسي نقش فرايندهاي جوي در تشكيل مه دود شهر تهران،ارتباط اينورژن و آلايندهcoبا بيماري هاي قلبي و ريوي از طريق مدل يابي ساختاري (CEM) در دوره آماري1385-1375، برآورد دبي سيلاب با استفاده از ويژگي هاي طبيعي در حوزه آبريز لميرتاش، تدوين شاخص هاي امنيت و آسايش گردشگران در مقصدهاي گردشگري، رويكرد اجتماعي تملك واحدهاي مسكوني در فرايند نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري، روند شكل گيري و درجه تكامل مورفولوژيكي حوضه ماسوله ، بررسي مقايسه اي سيلاب هاي برگشتي در زير حوضه هاي سفيد رود، جايگاه ژئومورفولوژي كواترنري در مديريت و برنامه هاي توسعه و انديشه ورزان جغرافيا اشاره كرد.

 


نظر شما :